Frågor och svar om Systemutveckling

 • Var hittar jag listan med programvaror som jag kan avropa?
  Svar:

  Det finns inte.
  Notera: vid avrop är det funktionell kravställning som gäller

 • Vi ska avropa utveckling av en applikation. Vilka utvärderingskriterier är tillåtna?
  Svar:

  I bilaga Avropsregler finns en lista med krav som får preciseras vid avrop. Behovet styr vilka av dessa krav som ställs som utvärderingskriterier.

 • Jag vill avropa en programvara som heter "Bästa Programmet". Vad gäller?
  Svar:

  Kravställning ska som huvudregel anges som prestanda eller funktionskrav. Det finns dock en undantagsregel i LOU som anger när det är tillåtet att hänvisa till ett märke. Behovet torde normalt sett inte vara ”bästa Programmet”.

 • Vilken utvärderingsmodell ska jag använda när jag avropar från Programvaror och tjänster-2014?
  Svar:

  Enligt Ramavtalet ska det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet antas. Behovet styr. Priset kan viktas till 100%.

 • Kan jag ange en specifik programvara som jag redan har och behöver fortsatt support, uppgraderingar och uppdatering på?
  Svar:

  Ja, att avropa support, uppgraderingar och uppdateringar till befintliga programvaror får ske med angivande av befintlig programvara.

 • För hur lång tid kan jag teckna ett kontrakt i P&T 2014?
  Svar:

  Ett kontrakt kan tecknas för maximalt 48 månder eller längre om särskilda skäl kan anges.