Går det att avropa utbildning på ramavtalen inom Programvaror och tjänster?

Det går absolut och med utbildning avses planering och genomförande av utbildning i programvara, Privat molntjänst eller Publik molntjänst. Det avser också kompetenskartläggning och kompetensförvaltning. Exempel på utbildning är kundanpassad utbildning, öppen utbildning och självstudieutbildning. Se även Allmänna villkor kapitel 13 gällande av- och ombokning av öppen utbildning.

Senast ändrad: 2021-08-17