Till innehåll på sidan

Volymavtal för Microsoft

Avtalsperiod: 2021-05-01 - 2024-04-30

Detta avtal omfattar grundläggande villkor och rabattnivåer för produkter och tjänster som ingår i avtalet. Volymavtalet är inte ramavtal utan förutsätter någon form av upphandling, t.ex. avrop från Kammarkollegiets ramavtal för programvaror och tjänster.

Förutom det som anges under "Vem får avropa" får även kommuner, kommunalförbund och regioner använda volymavtalet. För bolag som vill använda volymavtalet finns det i bilaga 2, en definition, som beskriver vilka som omfattas.

För avtalsdokument se under flik "Leverantör" och "Dokument". En Vägledning finns under flik "Gemensamma dokument".

Läs mer

Enligt avtal Kontrollera noga vilka villkor som gäller för avrop när du ska använda detta ramavtal. På denna sida hittar du dokument som hjälper dig att använda ramavtalen på rätt sätt.

  • Namn Senast uppdaterad

Myndigheter under regeringen

Avropsberättigade statliga myndigheter under regeringen ska avropa från de statliga ramavtalen. Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning gäller för myndigheter under regeringen. Dessa myndigheter deltar med automatik och har rätt att avropa på samtliga statliga ramavtal i enlighet med regleringen i förordningen. För information om regleringen och myndigheterna, se regeringens webbplats.

Register över statliga myndigheter under regeringen finns på SCB:s myndighetsregister: https://myndighetsregistret.scb.se

Senast ändrad: 2023-06-26