Telefoni och datakommunikation

Här finns ramavtal gällande datakommunikation, nätverk och fast- och mobil telefoni, telefoniprodukter och tillbehör samt transmissionstjänster.

  • Kommunikationstjänster

    Ramavtalsområden Kommunikationslösningar, Telefoni, Infrastruktur, Samarbetslösningar

  • Mobiltelefoner

    Detta ramavtalsområde omfattar mobiltelefoner och tillbehör med tillhörande tjänster. Från och med den 1 april gäller en ny säkerhetsskyddslag. Nedan utkast till säkerhetsskyddsavtal bör därför justeras....

  • Telefoniprodukter

    Detta ramavtalsområde omfattar hårdvara och programvara såsom exempelvis telefoner och tillbehör, abonnentväxlar, kontaktcenter, hänvisningssystem så väl som tillhörande tjänster, exempelvis installation,....