Kommunikationstjänster

Ramavtalsområden Kommunikationslösningar, Telefoni, Infrastruktur, Samarbetslösningar

 • Infrastruktur

  Ramavtalsområdet omfattar tjänster för infrastruktur till kommunikationslösningar inom tele- och datakom. Exempel på tjänster som ingår är: lnternet, WAN, LAN och WLAN Vidare ingår även inomhusnät,....

 • Kommunikationslösningar

  Kommunikationslösningar omfattar tjänster, med tillhörande produkter och programvara, inom data- och telekommunikation. Samtliga tjänster i de olika delområdena ingår i ramavtalsområdet. Kommunikationslösningar är....

 • Samarbetslösningar

  Ramavtalsområdet omfattar kommunikationstjänster för samarbete och samverkan mellan kunden och andra parter eller samverkan inom en kunds organisation. Exempel på tjänster som ingår är: Kontaktcenter, Call Center och....

 • Telefoni/telekommunikationstjänster

  Ramavtalsområdet omfattar tjänster för tal, bild och data mellan parter via ett kommunikationsnät. Exempel på tjänster som ingår är: Operatörstjänster (såsom abonnemang, drift- och förmedlingstjänster,....