Telefoni/telekommunikationstjänster

Avtalsperiod: 2019-01-01 - 2020-12-31 Förlängningsoption max t.o.m: 2022-12-31

Ramavtalsområdet omfattar tjänster för tal, bild och data mellan parter via ett kommunikationsnät. Exempel på tjänster som ingår är:

  • Operatörstjänster (såsom abonnemang, drift- och förmedlingstjänster, anslutningar, accesser, nummerserier, datakommunikation etc.), växel, mobil anknytning i växel, inomhusnät, automatisk telefonist

Vidare ingår även devices (såsom telefoner, surfplattor etc) och MDM om kund önskar paketera det med någon övrig tjänst inom telefoni. Molntjänster inom området, loT, M2M, WiFi-calling, videosamtal, digitala mötessamtal, säkerhet (såsom kryptering, brandväggstjänster etc.), funktioner för administration, uppföljning, kundtjänst, utveckling, utbildning, integration, trygghetslarm, rådgivning kring lösningar inom området för att få rätt beställarkompetens kring befintlig leverans, etc. ingår. 

 

Kunden kan äga ingående utrustning helt eller delvis och välja att köpa tjänster till denna (påplats drift samt med eventuella reservdelar) eller avropa tjänster utan eget ågande.

Läs mer

Här väljer du avropsform