Telefoni/telekommunikationstjänster

Avtalsperiod: 2019-01-01 - 2020-12-31 Förlängningsoption max t.o.m: 2022-12-31

Ramavtalsområdet omfattar tjänster för tal, bild och data mellan parter via ett kommunikationsnät. Exempel på tjänster som ingår är:

  • Operatörstjänster (såsom abonnemang, drift- och förmedlingstjänster, anslutningar, accesser, nummerserier, datakommunikation etc.), växel, mobil anknytning i växel, inomhusnät, automatisk telefonist

Vidare ingår även devices (såsom telefoner, surfplattor etc) och MDM om kund önskar paketera det med någon övrig tjänst inom telefoni. Molntjänster inom området, loT, M2M, WiFi-calling, videosamtal, digitala mötessamtal, säkerhet (såsom kryptering, brandväggstjänster etc.), funktioner för administration, uppföljning, kundtjänst, utveckling, utbildning, integration, trygghetslarm, rådgivning kring lösningar inom området för att få rätt beställarkompetens kring befintlig leverans, etc. ingår. 

 

Kunden kan äga ingående utrustning helt eller delvis och välja att köpa tjänster till denna (påplats drift samt med eventuella reservdelar) eller avropa tjänster utan eget ågande.

Från och med den 1 april gäller en ny säkerhetsskyddslag. Nedan utkast till säkerhetsskyddsavtal bör därför justeras och anpassas vid avrop för att motsvara den nya lagstiftningens förutsättningar. Statens inköpscentral kommer framöver att publicera uppdaterade utkast med uppdaterat innehåll.

Läs mer

Här väljer du avropsform