Samarbetslösningar

Avtalsperiod: 2019-01-01 - 2020-12-31 Förlängningsoption max t.o.m: 2022-12-31

Ramavtalsområdet omfattar kommunikationstjänster för samarbete och samverkan mellan kunden och andra parter eller samverkan inom en kunds organisation. Exempel på tjänster som ingår är:

  • Kontaktcenter, Call Center och telefonisttjänst (med eller utan bemanning), digitala möten och Unified Communication (UC)

Vidare ingår även säkerhet (såsom kryptering, brandväggstjänster etc.), devices som tjänst samt MDM, växeltjänster utan operatorstjänster, Molntjänster inom området, funktioner för administration, uppföljning, kundtjänst, utveckling, utbildning, integration, rådgivning kring lösningar inom området för att få rätt beställarkompetens kring befintlig leverans, etc.

Kunden kan äga ingående utrustning helt eller delvis och välja att köpa tjänster till denna (påplats drift med eventuella reservdelar) eller avropa tjänster utan eget ågande.

Från och med den 1 april gäller en ny säkerhetsskyddslag. Nedan utkast till säkerhetsskyddsavtal bör därför justeras och anpassas vid avrop för att motsvara den nya lagstiftningens förutsättningar. Statens inköpscentral kommer framöver att publicera uppdaterade utkast med uppdaterat innehåll.

Läs mer

Här väljer du avropsform