Kort för identifiering och behörighetskontroll

Här finns ramavtal inom området Kort för identifiering och behörighetskontroll.

  • Kort för identifiering och behörighetskontroll

    Detta ramavtalsområde omfattar kort för fysisk och elektronisk identifiering och behörighetskontroll, samt kort som är en kombination av ovanstående korttyper. Tjänstekort eller identitetskort för anställda i offentlig....