Frågor och svar om Kort för identifiering och behörighetskontroll

 • Går det att avropa ID06 kort för att användas i verksamheten?
  Svar:

  Ja det går att avropa alla typer av ID06-kort

 • Kan man köpa kortskrivare och serviceavtal för dessa?
  Svar:

  Ja. Ramavtalen omfattar olika tillbehör som kortläsare, korthållare och kortskrivare samt lagringsmedia för certifikat som USBTokens.

 • Hur långt kan ett kontrakt vara?
  Svar:

  Ett kontrakt kan vara sju (7) år. Att ramavtalet upphört påverkar inte giltigheten av kontrakt.