Administrativa system

Här finns ramavtal för E-handelstjänst, Ekonomisystem som tjänst, Operatörstjänst (kundfakturor) och Skanningtjänst (leverantörsfakturor). Här hittar du utgångna ramavtal inom Administrativa system (Beslutsstödssystem, E-handelstjänst,  Ekonomisystem, Personalsystem, Skanningtjänst(leverantörsfakturor) och Oberoende konsulttjänster)

 

  • E-handelstjänst

    Ramavtalsområdet E-handelstjänst gäller it-stöd för beställnings-, leverans- och fakturahanteringsprocessen, det vill säga stöd för inköpsprocessen efter kontraktstilldelning. E-handelstjänsten uppdateras....

  • Ekonomisystem som tjänst

    Ramavtalsområdet Ekonomisystem som tjänst (Ekonomisystem) hanterar stöd för ekonomihanteringen inom redovisning, reskontror, bokslut och uppföljning. Giltighetstid Ramavtalen kan avropas till och med den 1 november 2022, och kontrakt....

  • Operatörstjänst för distribution av kundfaktura

    Ramavtalet är inte längre giltigt men Kammarkollegiet gör under 2022 en ny upphandling av operatörstjänst för elektroniska affärsmeddelanden.