Administrativa system

 • E-handelstjänst

  Ramavtalsområdet E-handelstjänst gäller it-stöd för beställnings-, leverans- och fakturahanteringsprocessen, det vill säga stöd för inköpsprocessen efter kontraktstilldelning. E-handelstjänsten uppdateras löpande med nya standarder inom området och den kan....

 • Ekonomisystem som tjänst

  Ramavtalsområdet Ekonomisystem som tjänst (Ekonomisystem) hanterar stöd för ekonomihanteringen inom redovisning, reskontror, bokslut och uppföljning. Giltighetstid Det finns två förlängningsoptioner om vardera ett år. Om båda förlängningsoptionerna används....

 • Operatörstjänst för distribution av kundfaktura

  Ramavtalsområdet gäller operatörstjänst för distribution av kundfakturor (Operatörstjänst kundfaktura). Det omfattar distribution av elektroniska kundfakturor via PEPPOL:s infrastruktur samt utskrift, kuvertering, frankering och distribution av pappersfakturor....

 • Personalsystem

  Ramavtalet för Personalsystem omfattar löne- och personaladministrativt stöd inklusive tillhörande tjänster. Systemet, Primula, uppfyller de lagar och förordningar som gäller för löne- och personaladministration i staten samt centrala löne-, förmåns- och pensionsavtal....

 • Skanningtjänst

  Ramavtalet för Skanningtjänst omfattar skanning och tolkning av leverantörsfakturor. ESV har tecknat ramavtal med CogiDocs AB (fd S4F Progress AB) avseende Skanningtjänster av leverantörsfakturor. Tolkning av leverantörsfakturorna görs utifrån en miniminivå....