Administrativa system

Här fanns tidigare de ramavtal för generella administrativa processer som Ekonomistyrningsverket (ESV) tidigare ansvarade för att upphandla. Ramavtalen omfattade följande områden:

  • personal
  • ekonomi
  • e-handel
  • upphandling
  • beslutsstöd
  • kommunikation av affärsmeddelanden

Det finns fortfarande giltiga kontrakt där ramavtalens villkor gäller, men det är inte längre möjligt att avropa. Informationen har därför flyttats till sidan för utgångna ramavtal inom Administrativa system.

Kammarkollegiet genomförde under våren 2021 en förstudie inom området administrativa system. Syftet var bland annat att undersöka behovet av nya upphandlingar inom det administrativa området, liknande de som ESV gjorde. Ett resultat av förstudien är den pågående upphandlingen av Operatörstjänst för elektroniska meddelanden. I övrigt kan administrativa system avropas från ramavtal inom området Programvaror och tjänster.