Administrativa system

Här finns ramavtal för E-handelstjänst, Ekonomisystem som tjänst, Operatörstjänst (kundfakturor) och Skanningtjänst (leverantörsfakturor). Här hittar du utgångna ramavtal inom Administrativa system (E-handelstjänst,  Ekonomisystem och Oberoende konsulttjänster)

 

 • E-handelstjänst

  Ramavtalsområdet E-handelstjänst gäller it-stöd för beställnings-, leverans- och fakturahanteringsprocessen, det vill säga stöd för inköpsprocessen efter kontraktstilldelning. E-handelstjänsten uppdateras....

 • Ekonomisystem som tjänst

  Ramavtalsområdet Ekonomisystem som tjänst (Ekonomisystem) hanterar stöd för ekonomihanteringen inom redovisning, reskontror, bokslut och uppföljning. Giltighetstid Det finns två förlängningsoptioner om vardera ett år. Om båda förlängningsoptionerna används....

 • Operatörstjänst för distribution av kundfaktura

  Ramavtalsområdet gäller operatörstjänst för distribution av kundfakturor (Operatörstjänst kundfaktura). Det omfattar distribution av elektroniska kundfakturor via PEPPOL:s infrastruktur samt utskrift, kuvertering, frankering....

 • Skanningtjänst (leverantörsfakturor)

  Ramavtalet för Skanningtjänst omfattar skanning och tolkning av leverantörsfakturor. Ekonomistyrningsverket (ESV) har tecknat ramavtal med CogiDocs AB (f.d. S4F Progress AB) avseende tjänst för skanning av leverantörsfakturor. Tolkning....