Frågor och svar om E-handelstjänst

Avropet

 • Hur länge är det möjligt att avropa på ramavtalet?
 • Vilka möjligheter finns det för en avropsberättigad organisation som agerar inköpscentral att avropa E-handelstjänst för andra organisationer, som inte har rätt att avropa?
 • Vi har inte lämnat bekräftelse för att få avropa på ramavtalet som gäller E-handelstjänst, finns det någon möjlighet för oss att få göra det ändå?
 • Kan vi avropa mottagande av leverantörsfakturor via operatörsnätverk som en enda partsuppsättning, eller betalar vi för en partsuppsättning per leverantör?
 • Vi vill ha Single Sign On vid användarinloggningen och undrar om det ingår i E-handelstjänsten?
 • Kan vi kräva att leverantören ska kunna stödja oss i vår översyn av inköpsprocessen med e-handel?
 • Kan vi ställa egna krav på säkerhet och sekretess?
 • I vilken utsträckning ryms eventuella preciserade krav i takpriserna?
 • Kan vi kräva en viss kompetens hos de konsulter som ska införa E-handelstjänsten hos oss?
 • Kan vi kräva en specifik avtalad leveransdag?
 • Kan vi i vårt avrop ställa egna krav på E-handelstjänsten?
 • Vilken flik i prismallen ska vi använda om våra bolag och /eller organisationer vi samarbetar med också kommer att använda E-handelstjänsten?
 • Vad händer om vi blir fler användare än vad vi angav i vårt avrop?
 • Finns det möjlighet att avropa en egen, alternativ option om förlängning av kontraktets giltighetstid?
 • Hur långt bort i tiden man kan ha delleveranser?
 • Varför behöver vi bifoga en Tid- och projektplan i avropet?
 • I Vägledning för avrop står det att vi ska vara försiktiga med att ändra bör-krav till ska-krav, men hur gör vi i praktiken?
 • Behöver vi använda alla mallar på avropa.se när vi avropar?

Införandeprojektet

 • Hur flyttar vi över våra nuvarande leverantörsanslutningar, våra partsuppsättningar av e-faktura och e-handel med olika leverantörer, till E-handelstjänsten?

Partsuppsättningar

 • Vad innebär Partsuppsättningar?
 • Hur bestäms priskategorin om vi beställer partsuppsättning för två olika avtal och som gäller en och samma leverantör?
 • Kan PunchOut hanteras via Peppolnätverket?
 • Behöver vi betala för en partsuppsättning om en leverantör övergår till att skicka och ta emot meddelanden via Peppolnätverket?
 • Hur räknar leverantören av E-handelstjänst ut vilken priskategori som en partsuppsättning ska tillhöra?
 • Behöver vi känna till den aktuella priskategorin för en partsuppsättning när vi beställer den?

PEPPOL

 • Måste vi alltid e-handla via PEPPOL-nätverket om vi använder E-handelstjänsten?
 • Vi vill ha samma PEPPOL-id för både e-handel och kundfakturering, är det möjligt om vi anlitar två olika tjänsteleverantörer (operatörer)?

Priser

 • Varför finns det inget takpris för uppsättning av integration med Upphandlingsverktyg?

Vad ingår i E-handelstjänsten?

 • Ingår Upphandlingsverktyg i E-handelstjänsten?
 • Ingår ett avtalsregister?
 • Kommer E-handelstjänsten att klara det nya lagkravet på e-faktura?
 • Kan vi komplettera med egna krav på vissa funktioner som leverantören har utvecklat efter det att upphandlingen var klar?
 • Kan vi köpa kompletterande funktioner till E-handelstjänsten som inte ingår i ramavtalet?

Övrigt

 • Vår avtalspart i kontraktet aviserar Force majeure, vad gör vi?