I Vägledning för avrop står det att vi ska vara försiktiga med att ändra bör-krav till ska-krav, men hur gör vi i praktiken?

Vi föreslår att ni frågar båda leverantörerna om de kan uppfylla det eller de bör-krav ni önskar göra om till ska-krav. Ni kan fråga i samband med presentationer av lösningarna eller via en så kallad RFI (Request for information). Förklara muntligt eller ange i RFI:n varför den funktion som omfattas av bör-kravet är väsentligt för er verksamhet och att ni genom att göra om det till ska-krav vill försäkra er om att ni får med den i er leverans. Beskriv vad ni vill uppnå på samma sätt för båda leverantörerna, men ange inte exakt hur det ska gå till.

Om någon av leverantörerna svarar nej, att de inte klarar att uppfylla bör-kravet, bör ni avstå från att göra om det till ett ska-krav och fundera på om ni ändå vill göra ett avrop. Eventuellt kan leverantörerna svara att en utveckling av den aktuella funktionen är på gång och framöver kommer att ingå i E-handelstjänsten. I sådana fall får ni bedöma om det är tillräckligt för er.

Senast ändrad: 2021-01-19