Behöver vi använda alla mallar på avropa.se när vi avropar?

Mallarna på avropa.se är direkt kopplade till ramavtalet och ni ska använda innehållet i dem för att avropet och kontraktet ska fungera på rätt sätt. Ni kan självklart komplettera Mall för Avropsförfrågan och lägga in texten  i er egen brevmall samt även förändra typsnitt med mera i de övriga dokumenten.

Senast ändrad: 2021-01-19