Varför behöver vi bifoga en Tid- och projektplan i avropet?

Syftet med Tid- och projektplanen är att ge båda parter en struktur för införandeprojektet och säkerställa en tydlig koppling till ramavtalet.

Ange era viktigaste önskemål om tidpunkter i den Tid- och projektplan som ni bifogar med ert avrop. Det kan till exempel handla om den tidsperiod när ni kan avsätta resurser för att starta er leveranskontroll och vill att leverantörens validering ska vara klar, samt vilken avtalad leveransdag som skulle passa er. Det kan också vara bra att informera om när ni planerar att avropa resurser hos leverantörerna av de system som ni vill integrera med E-handelstjänsten, till exempel ert ekonomisystem.

Innan ni tecknar kontraktet ska ni ha kommit överens med leverantören om den slutliga Tid- och projektplanen. Den blir sedan en bilaga till kontraktet. Observera att tidpunkten för den avtalade leveransdagen även ska anges i själva kontraktet.

Senast ändrad: 2021-01-19