Hur länge är det möjligt att avropa på ramavtalet?

Ramavtalet är giltigt fram till och med 2022-11-09 men det ersätts inte direkt med ett nytt. Ni kan initiera en förnyad konkurrensutsättning (skicka ut en avropsförfrågan) fram till och med 2022-11-09, men det finns en betydande risk att en tilldelning strider mot gällande rätt om den sker efter ramavtalets sista giltighetsdag.  Kontrakt kan gälla som längst till och med 2030-06-30.

Senast ändrad: 2022-02-09