Kan vi kräva en specifik avtalad leveransdag?

Ja, det kan ni göra. Skriv in ert krav på avtalad leveransdag (leveranstidpunkt) i avropsbilagan Specifikation av uppdrag under avsnitt 1.4.1 och säkerställ att avropsbilagan Tid- och projektplan utformas i enlighet med den. Den avtalade leveransdagen ska även skrivas in i själva kontraktet.

Observera att ett krav på en viss leveranstidpunkt kan påverka leverantörernas möjlighet att ge anbud. Om ni tillför krav på en leveranstidpunkt ska ni inte ändra på den i samband med att ni tecknar kontraktet. Fundera på om ni kan vara flexibla och i stället tillföra krav på en period (en eller flera) för avtalad leveransdag. Ni kan även låta den avtalade leveransdagen i Tid- och projektplan vara ett önskemål och komma överens med den aktuella leverantören om den exakta tidpunkten för leverans.

Senast ändrad: 2021-01-19