Kan vi kräva en viss kompetens hos de konsulter som ska införa E-handelstjänsten hos oss?

Ja, det kan ni göra. Ni kan i avropsbilagan Specifikation av uppdrag, under avsnitt 1.4.2, tillföra krav på konsulters erfarenhet, kompetens och tillgänglighet.

Observera att till exempel hantering av utbyte av personal finns reglerat i Ramavtalsbilaga 11: Allmänna villkor konsulttjänster, avsnitt 7.

Senast ändrad: 2021-01-19