Kan vi kräva att leverantören ska kunna stödja oss i vår översyn av inköpsprocessen med e-handel?

Ja det kan ni, men det stöd ni kräver behöver omfattas av upphandlingsföremålet. Ni kan till exempel inte kräva stöd för upphandlingsprocessen. Observera att det här handlar om att leverantören ska kunna stödja er. Leverantörens stöd kan till exempel innebära att införandeprojektet bemannas med en konsult som har kompetens inom det efterfrågade området.

Eventuella kompletterande krav på att leverantören ska kunna ge stöd anges i avropsbilagan Specifikation av uppdrag under avsnitt 1.4.5. Som ett komplement eller ett alternativ kan ni välja att komplettera tillföra krav på en viss kompetens hos konsulterna.

Om leverantörens insatser för stödet innebär en utökning av det i övrigt avtalade uppdraget kring införande och nyttjande med mera, får ni betala för dem och bör ta höjd för det i optionen konsulttimmar. Ett större uppdrag som gäller stöd för processutveckling och i förändringsarbetet vid introduktion av nya arbetssätt bör tillföras som en övrig option, se Vägledning för avrop, avsnitt 5.2.4. Beskriv optionen i avropsbilagan Specifikation av uppdrag, avsnitt 1.3.8 under en egen rubrik. Motsvarande rubrik ska läggas till i avropsbilagan Priser i kontrakt.

Senast ändrad: 2021-12-16