Kan vi avropa mottagande av leverantörsfakturor via operatörsnätverk som en enda partsuppsättning, eller betalar vi för en partsuppsättning per leverantör?

Partsuppsättningar prissätts per leverantör så länge de nyttjas.

Observera att avgiften för nyttjandet av E-handelstjänsten omfattar kommunikation av alla typer av meddelanden via Peppol-nätverket. Det innebär att kostnaden försvinner om en leverantör övergår till att skicka e-fakturor via Peppol och det finns således kostnadsfördelar för er att ta emot leverantörsfakturor (och även produktkataloger med mera) den vägen.

Finns det möjligheter för er att styra leverantörerna till att skicka sina fakturor via Peppol-nätverket? Alla upphandlande myndigheter och enheter måste kunna ta emot e-fakturor via Peppol-nätverket vilket innebär att det borde vara enkelt för en leverantör att alltid skicka fakturor till offentlig sektor på det sättet. De flesta operatörer (VAN-tjänster) kan skicka e-fakturor via Peppol-nätverket. Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har information om e-faktura och Peppol som riktas till leverantörer.

Sammanfattningsvis, det behövs inga specifika partsuppsättningar om ni använder Peppol. Det innebär att det blir mycket enklare för både myndigheten och leverantörerna att i framtiden byta system utan att det påverkar anslutningen. 

 

Senast ändrad: 2022-08-18