Vilka möjligheter finns det för en avropsberättigad organisation som agerar inköpscentral att avropa E-handelstjänst för andra organisationer, som inte har rätt att avropa?

Det är inte möjligt för en organisation som lämnat bekräftelse att avropa E-handelstjänsten för en annan organisation som inte har lämnat en sådan.

Däremot kan en avropsberättigad organisation som tillhandahåller tjänster (administrativa stödtjänster) för andra organisationer under vissa förutsättningar göra ett avrop i egenskap av ett Servicecenter. Se vidare frågan ”Vilken flik i prismallen ska vi använda om våra bolag och/eller organisationer vi samarbetar med också kommer att använda E-handelstjänsten?”

Senast ändrad: 2021-01-19