Hur flyttar vi över våra nuvarande leverantörsanslutningar, våra partsuppsättningar av e-faktura och e-handel med olika leverantörer, till E-handelstjänsten?

Analysera nuläget

Om ni i dag tar emot e-fakturor och kanske också har kommit igång med e-handel bör ni göra en bedömning av ert behov av migrering (flyttning) av era nuvarande leverantörsanslutningar (partsuppsättningar). Ni kan till exempel fråga de aktuella leverantörerna om vilka olika möjligheter de har att skicka e-fakturor och kataloger med mera samt att ta emot order. Med ledning av de svar ni får kan ni göra en bedömning hur ni ska utforma ert avrop av E-handelstjänst, se vidare i Vägledning för avrop, avsnitt 5.2.3 under rubriken Partsuppsättning.

Välj PEPPOL i första hand

I första hand bör ni försöka styra om den nuvarande elektroniska kommunikationen av meddelanden (fakturor, kataloger, order med mera) så att den sker via PEPPOL-nätverket. PEPPOL är en internationell elektronisk infrastruktur för att skicka och ta emot affärsmeddelanden. Till skillnad från traditionell partsuppsättning (routing) sker kommunikation via PEPPOL-nätverket utan några unika tekniska kopplingar mellan parterna. PEPPOL ingår i avgiften för nyttjandet av E-handelstjänsten.

Erbjud partsuppsättning vid behov

Om det visar sig att några av era varu-/tjänsteleverantörer inte klarar att skicka e-fakturor, kataloger med mera eller ta emot order via PEPPOL-nätverket kan ni övergångsvis utnyttja optionen Partsuppsättning. Partsuppsättning innebär att E-handelstjänsten gör en unik teknisk koppling mellan er som kund och er leverantör i syfte att ni ska utbyta elektroniska meddelanden. De årliga kostnaderna för Partsuppsättning beror på antalet meddelanden som skickas eller tas emot, se ramavtalsbilaga 4, Priser för respektive leverantör av E-handelstjänsten. Den förnyade konkurrensutsättningen kan eventuellt ge er lägre priser.

Senast ändrad: 2018-11-06