Behöver vi känna till den aktuella priskategorin för en partsuppsättning när vi beställer den?

Nej, priskategorin för en specifik partsuppsättning baseras på det faktiska antalet e-handelsmeddelanden som utbyts mellan er och er leverantör av varor och tjänster. När ni beställer en partsuppsättning kan ni ha svårt att bedöma exakt vilket antal meddelanden som kommer att skickas och/eller tas emot i framtiden. Antalet kan också variera mellan olika år så att priskategorin förändras. Leverantören av E-handelstjänsten fakturerar preliminärt enligt en uppskattad en priskategori. Om ni inte har angett någon priskategori vid er beställning av partsuppsättningen gör leverantören en egen uppskattning av den. För varje månad faktureras en tolftedel av priset per år enligt prislistan. Leverantören stämmer vid vissa tillfällen av det faktiska antalet meddelanden och gör eventuellt en retroaktiv justering på kommande fakturor.

Senast ändrad: 2021-02-10