Hur bestäms priskategorin om vi beställer partsuppsättning för två olika avtal och som gäller en och samma leverantör?

Partsuppsättningar innebär att leverantören av E-handelstjänst utformar en samverkansprocess. Ramavtalets prislista innebär att partsuppsättningen betalas som en löpande avgift vilken baseras på antalet meddelanden som skickas eller tas emot via den aktuella samverkansprocessen. Därför kan kostnaden påverkas av om antalet meddelanden slås ihop eller inte.

Priskategorin för en partsuppsättning med en specifik leverantör där det finns två avtal bestäms av hur e-handeln utformas, det vill säga om samverkansprocessen mellan köpare och säljare är likadan för båda avtalen eller om den skiljer sig åt. Om samverkansprocessen för avtalen skiljer sig åt i någon del som berör det sätt som e-handeln tillämpas avseende utformning av beställningsprocessen behöver ni alltid beställa två olika partsuppsättningar.

För att förtydliga det hela redovisas några praktiska exempel. Förutsättningen för alla exempel är att det finns två olika avtal med en och samma leverantör. Observera att e-handel med PunchOut alltid innebär att ni behöver beställa en partsuppsättning, även om ni tillämpar e-handel med Peppol PunchOut.

  1. E-handel för det ena avtalet leverantören tillämpas med Peppol PunchOut och det andra med kataloger enligt SFTI ESAP 6: Två partsuppsättningar, PunchOut och Katalog är skilda samverkansprocesser.

  2. E-handel för det ena avtalet leverantören tillämpas med Peppol PunchOut och det andra med Peppolkataloger som skickas via Peppolnätverket: En partsuppsättning, meddelanden som skickas via Peppolnätverket räknas inte eftersom detta omfattas av nyttjandeavgiften.

  3. E-handel för det ena avtalet leverantören tillämpas med Peppol PunchOut och det andra med en annan PunchOut-teknik: Två partsuppsättningar, separata tekniska lösningar innebär skilda samverkansprocesser.

  4. E-handel för båda avtalen med leverantören tillämpas med Peppol PunchOut: En partsuppsättning, samma tekniska lösning innebär en samverkansprocess.
Senast ändrad: 2021-12-16