Hur räknar leverantören av E-handelstjänst ut vilken priskategori som en partsuppsättning ska tillhöra?

Antalet e-handelsmeddelanden, det vill säga varukorgsmeddelanden eller kataloger, order, ordersvar, eventuella orderöverenskommelser, leveransaviseringar samt fakturor som skickats via partsuppsättningen för en specifik leverantör av varor och tjänster summeras i efterskott. Om det resultatet av summeringen inte stämmer med den priskategori som fakturerats preliminärt gör leverantören av E-handelstjänst en justering.

Exempel:

Om ni under ett år skapar 100 varukorgar via en PunchOut (d.v.s. 100 varukorgsmeddelanden skickas från webbutiken till E-handelstjänsten) men av någon anledning attesterar ni bara 90 av dem och skickar 90 order, får 90 ordersvar och 90 fakturor, baseras kategorin på 370 meddelanden (100+90+90+90=370=priskategori 2).

Meddelanden som skickas via Peppolnätverket ingår i nyttjandeavgiften. Om order, ordersvar och fakturor skickas via Peppolnätverket påverkas därför inte kategoriindelningen av det antalet. Den baseras i stället på de 100 meddelanden som skickas via Partsuppsättningen, det vill säga enbart de meddelanden som skickas från webbutiken (100=priskategori 1).

Senast ändrad: 2021-02-10