Måste vi alltid e-handla via PEPPOL-nätverket om vi använder E-handelstjänsten?

Nej, E-handelstjänsten omfattar flera olika möjligheter att skicka och ta emot affärsmeddelanden, till exempel e-fakturor, produktkataloger och order.

Att skicka och ta emot meddelanden via PEPPOL ingår i månadsavgiften för nyttjandet av E-handelstjänsten. Det gör också Leverantörsportalen, det vill säga det webbgränssnitt där leverantörerna manuellt kan skapa kataloger och fakturor med mera, samt ta emot order.

Om en leverantör av varor eller tjänster saknar möjlighet att skicka och ta emot meddelanden via PEPPOL och inte har rutiner för att manuellt hantera E-handelstjänstens Leverantörsportal har ni möjligheten att avropa optionen Partsuppsättning.

En partsuppsättning är en unik koppling mellan E-handelstjänsten och er varu-/tjänsteleverantörs it-system som syftar till att ni ska kunna skicka och ta emot affärsmeddelanden. Ni svarar för de kostnader som uppstår i er E-handelstjänst och ni bör säkerställa att leverantören står för kostnaderna i sin tekniska miljö.

Årskostnaden för en partsuppsättning i E-handelstjänsten med en specifik leverantör beror på antalet meddelanden per år, det vill säga e-fakturor/order/kataloger etc. som utbyts. Se också exempel i Vägledning för avrop, avsnitt 5.2.3 under rubriken Partsuppsättning.

Senast ändrad: 2018-11-06