Vi vill ha samma PEPPOL-id för både e-handel och kundfakturering, är det möjligt om vi anlitar två olika tjänsteleverantörer (operatörer)?

Ja, det är absolut möjligt!

Däremot kan olika tjänsteleverantörer inte registrera samma PEPPOL-id för en och samma avropande myndighet. Om ni anlitar två eller flera tjänsteleverantörer (operatörer) för att ta emot meddelanden via PEPPOL och vill använda samma PEPPOL-id för samtliga meddelandetyper behöver ni göra något. Här följer en beskrivning av hur det fungerar och kan gå till för den som har avropat på de statliga ramavtalen för administrativa system.

Operatören registrerar de meddelanden som kan tas emot via PEPPOL

En operatör som har en Accesspunkt i PEPPOL-nätverket, till exempel ramavtalsleverantörerna för E-handelstjänst eller Operatörstjänst kundfaktura, registrerar den typ av meddelanden som deras kunder (avropande myndigheter) kan ta emot. Exempel på meddelanden är den nya europeiska e-fakturan PEPPOL BIS Billing 3 samt Svekatalog och PEPPOL BIS Orderöverenskommelse.

Den som tar emot meddelanden via PEPPOL behöver ange ett PEPPOL-id

PEPPOL-id är den elektroniska adressen i PEPPOL-nätverket. Den som vill ta emot meddelanden via PEPPOL behöver ha ett PEPPOL-id som registreras i PEPPOL:s adressregister.

I dag behövs inget PEPPOL-id för att skicka kundfakturor

För närvarande behövs det inget PEPPOL-id i adressregistret för att kunna skicka meddelanden, till exempel kundfakturor. Det betyder att Operatörstjänst kundfaktura inte behöver ange sina kunders (avropande myndigheter) PEPPOL-id i adressregistret. Däremot kan det framöver, om det införs ett meddelande för Fakturasvar, bli aktuellt att för Operatörstjänst kundfaktura att registrera myndighetens PEPPOL-id. Tanken med Fakturasvar är att den som tar emot en faktura via PEPPOL löpande ska kunna rapportera dess status till avsändaren.

Det finns en lösning som kan tillämpas framöver

Ekonomistyrningsverket (ESV) utformade följande lösning i upphandlingarna av E-handelstjänst och Operatörstjänst kundfaktura.

  • E-handelstjänsten kan ange samtliga typer meddelanden i adressregistret, det vill säga även till exempel fakturasvar. Själva fakturasvarsmeddelandena skickas förstås till den tjänsteleverantör som myndigheten har valt för att distribuera kundfakturor.
  • Operatörstjänst kundfaktura kan ange samtliga typer meddelanden i adressregistret, det vill säga även till exempel PEPPOL BIS Billing 3. Själva fakturameddelandet skickas förstås till den tjänsteleverantör myndigheten har valt för att ta emot leverantörsfakturor.

 

Observera att det ännu inte är aktuellt att ta emot svarsmeddelanden (Fakturasvar) för utgående kundfakturor. När/om det blir aktuellt kommer Kammarkollegiet att ge mer information.

Senast ändrad: 2018-11-06