Varför finns det inget takpris för uppsättning av integration med Upphandlingsverktyg?

Det har tidigare varit relativt ovanligt med integrationer mellan E-handelstjänst och Upphandlingsverktyg. Därför bedömde Ekonomistyrningsverket (ESV) i upphandlingen som gjordes 2016, att det skulle vara svårt för en anbudsgivare att erbjuda ett takpris för en sådan uppsättning.

Prislistan innehåller takpriser per timme för integration med Upphandlingsverktyg. En grov uppskattning är att integrationen tar cirka 40 timmar. Observera att det finns takpriser för årligt underhåll av integration med Upphandlingsverktyg.

Senast ändrad: 2018-11-06