Ingår ett avtalsregister?

Ja, E-handelstjänsten omfattar ett avtalsregister som bland annat ger stöd för att e-handeln ska fungera på ett bra sätt. Begreppet Avtalsregister är definierat i upphandlingen som ”Del av E-handelstjänsten där information om avtal samlas i strukturerad och sökbar form samt görs tillgängligt för olika användare hos den Avropande myndigheten”. Det finns också krav och processbeskrivningar som gäller Avtalsregistret.

Senast ändrad: 2018-11-06