Ingår Upphandlingsverktyg i E-handelstjänsten?

Nej, E-handelstjänsten omfattar inte Upphandlingsverktyg.

Kammarkollegiets nya ramavtal för Programvaror och tjänster omfattar Upphandlingsverktyg. De beräknas kunna avropas under det första kvartalet 2019.

Senast ändrad: 2018-11-06