Kan vi köpa kompletterande funktioner till E-handelstjänsten som inte ingår i ramavtalet?

Ramavtalsområdet E-handelstjänst omfattar relativt detaljerade krav på olika tjänster och funktioner, vilket innebär att tjänsten på ett ganska tydligt sätt avgränsas mot andra tjänster.

Det kan uppstå situationer där leverantören utvecklar tjänster och funktioner som inte omfattas av ramavtalet, till exempel stöd som rör upphandlingsprocessen eller artificiell intelligens (AI)/maskinlärning (ML). Gör en egen bedömning om ni vill och kan upphandla detta själva utanför ramavtalet. Om ni tecknar ett fristående eget avtal med leverantören bör ni säkerställa att kostnaden för E-handelstjänsten enligt ramavtalet faktureras separat samt att personuppgiftsbiträdesavtalet omfattar leverantörens hela åtagande.

Observera dock att leverantören av E-handelstjänst ska utveckla de funktioner som det ställdes krav på i upphandlingen samt svara upp mot nya lagar och hantera nya standarder som rekommenderas av SFTI. Även om detta ingår i nyttjandeavgiften kan ni behöva anlita leverantörens konsulter för att de utvecklade funktionerna ska kunna tillämpas på ett bra sätt hos er. Om ramavtalet fortfarande är giltigt kan ni vid behov avropa ytterligare konsulttjänster och därefter kan ett möjligt alternativ vara en kompletterande beställning, se Ramavtalsbilaga 7, Avropsförfarande, avsnitt 1.11 samt Vägledning för avrop, avsnitt 5.2.4

Senast ändrad: 2021-12-13