Kommer E-handelstjänsten att klara det nya lagkravet på e-faktura?

Ja, E-handelstjänsten underhålls så att den stödjer nya lagar, förordningar och föreskrifter.

Den 1 april 2019 blir det lag på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura) enligt en ny europeisk standard. Det innebär att alla leverantörer till offentlig sektor måste skicka e-fakturor enligt den nya standarden, och att alla offentliga organisationer måste kunna ta emot dem.

E-handelstjänsten kan ta emot och hantera det nya fakturaformatet PEPPOL BIS Billing 3 som motsvarar den europeiska standarden i lagkravet. E-handelstjänsten omfattar också en Leverantörsportal där leverantörer som saknar IT-stöd för att skicka e-fakturor kan registrera fakturorna och på så sätt uppfylla lagkravet.

Kommunikation av elektroniska affärsmeddelanden via PEPPOL-nätverket samt Leverantörsportalen ingår i avgiften för nyttjandet av E-handelstjänsten.

Senast ändrad: 2018-11-06