Kan vi komplettera med egna krav på vissa funktioner som leverantören har utvecklat efter det att upphandlingen var klar?

De processer och funktioner som var är efterfrågade i upphandlingen och som leverantören svarade ”Ja” på ska också utvecklas.

När ni gör ett avrop

Specificera hur ni vill jobba men var beredd på att de båda leverantörerna kan lösa det hela på olika sätt.

Observera att ni har ett eget ansvar för att inte gå utanför upphandlingsföremålet i ert avrop. Ni skulle till exempel göra det om ni efterfrågar ett upphandlingsverktyg. Orsaken är att E-handelstjänsten omfattar stöd för inköpsprocessen efter kontraktstilldelning, det vill säga inte den del som leder fram till kontraktet. Om ni är osäkra kan ni alltid göra en RFI (Request for information), och/eller träffa båda leverantörerna för att säkerställa att deras lösningar kan uppfylla era behov. I båda fallen behöver ni agera likabehandlande och transparent.

När ni har tecknat ett kontrakt

Om ni har tecknat ett kontrakt och i ett senare skede vill ta del av nyutveckling som grundar sig på de processer och funktioner som ingick i upphandlingen kan ni behöva bekosta konsultinsatser för att införa den. I de fall nyutvecklingen handlar om sådant som saknar grund i upphandlingen och den inte behövs för att E-handelstjänsten ska fungera behöver ni överväga vilka möjligheter ni har enligt LOU för att göra en så kallad kompletterande beställning.

Senast ändrad: 2018-11-06