Frågor och svar om Ekonomisystem som tjänst

Övrigt

  • Hur länge är det möjligt att avropa på ramavtalet?
  • Vår avtalspart i kontraktet aviserar Force majeure, vad gör vi?