Hur länge är det möjligt att avropa på ramavtalet?

Ramavtalet är giltigt fram till och med 2022-11-01. Kontrakt måste tilldelas innan ramavtalet löper ut. Därför behöver ni ta höjd i kalendertid för att hinna genomföra den förnyade konkurrensutsättningen inklusive tilldelning senast 2022-11-01. Kontrakt kan gälla som längst till och med 2030-06-30.

Senast ändrad: 2021-02-22