Frågor och svar om Operatörstjänst för distribution av kundfaktura

Avrop

 • Hur länge är det möjligt att avropa på ramavtalet?
 • Behöver vi använda alla mallar när vi avropar?

Ramavtalets omfattning

 • Kan vi avropa andra distributionssätt än PEPPOL-nätverket för att skicka fakturor till våra företagskunder?
 • Ingår arkivering av kundfakturorna?
 • Kan vi skicka PDF-fakturor till företag och organisationer?
 • Kan vi skicka fakturablanketter i PDF till operatörstjänsten för utskrift?

Övrigt

 • Vi får inga rapporter från leverantören som rör avtalad servicenivå (SLA), vad gör vi?
 • Kan leverantören samfakturera våra tjänster för elektronisk distribution av kundfakturor med andra tjänster som vi har upphandlat själva?
 • Vår avtalspart i kontraktet aviserar Force majeure, vad gör vi?
 • Hur vet operatörstjänsten att en faktura ska skickas via PEPPOL-nätverket?
 • Hur vet operatörstjänsten vilken fakturablankett som ska användas för utskriften?
 • Vad händer om operatörstjänsten får en fakturafil som innehåller både PEPPOL-ID och printkod?