Behöver vi använda alla mallar när vi avropar?

Mallarna är direkt kopplade till ramavtalet och ni ska använda innehållet i dem för att avropsavtalet ska fungera på rätt sätt. Ni kan självklart lägga in texten i "Mall för Avropsförfrågan" i er egen brevmall och kan också förändra typsnitt med mera i de övriga dokumenten.

Senast ändrad: 2017-12-11