Hur länge är det möjligt att avropa på ramavtalet?

Ramavtalet är giltigt fram till och med 2022-03-15 men det ersätts inte direkt med ett nytt. Ni kan skicka en skriftlig avropsförfrågan till leverantören fram till och med 2022-03-15 men det finns en betydande risk att en tilldelning strider mot gällande rätt om den sker efter ramavtalets sista giltighetsdag. Kontrakt kan gälla som längst till och med 2030-06-30.

Senast ändrad: 2021-02-22