Hur vet operatörstjänsten att en faktura ska skickas via PEPPOL-nätverket?

Dokument som distribueras elektroniskt via PEPPOL-nätverket måste placeras i ett så kallat PEPPOL-kuvert. På så sätt kan mottagarens adress i nätverket - PEPPOL-ID - läsas av på ett enkelt sätt.

Det finns två alternativ för att placera fakturafilen i ett PEPPOL-kuvert. De beskrivs som införandeprojekt a) och b) i ramavtalet som gäller Operatörstjänst kundfaktura.

a) Normalfallet är att det är ekonomi-/faktureringssystemet som placerar kundfakturor som ska skickas via PEPPOL-nätverket i ett PEPPOL-kuvert. Då återstår för operatörstjänsten att hantera distribution och eventuell felhantering.

b) Som ett alternativ kan operatörstjänsten ta ansvar för att placera fakturorna i ett PEPPOL-kuvert. I dessa fall behöver ni säkerställa att ert ekonomi-/faktureringssystem lägger in kundens PEPPOL-id på rätt ställe i fakturafilen, se vidare ramavtalsbilaga 15, Standarder.

 

Senast ändrad: 2017-12-11