Hur vet operatörstjänsten vilken fakturablankett som ska användas för utskriften?

Den enklaste lösningen är att ekonomi-/faktureringssystemet placerar en så kallad printkod i fakturafilen. Printkoden anger vilken fakturablankett som ska användas.

Ramavtalet som gäller Operatörstjänst kundfaktura omfattar ett antal standardiserade fakturablanketter där printkoderna är fastställda, se även ramavtalsbilaga 15, Standarder. Om ni avropar kundunika blanketter behöver ni bestämma egna printkoder för dem.

Printkoder för standardiserade fakturablanketter:

Printkod

Blankett

101

Kundfaktura/kreditnota

102

Kundfaktura/kreditnota, engelsk text

201

Räntefaktura

202

Räntefaktura, engelsk text

301

Betalningspåminnelse

302

Betalningspåminnelse, engelsk text

401-

Kundunika blanketter

Senast ändrad: 2017-12-11