Kan leverantören samfakturera våra tjänster för elektronisk distribution av kundfakturor med andra tjänster som vi har upphandlat själva?

Om ni själva godkänner att leverantören fakturerar tjänster från olika avtal och kontrakt finns det inga hinder i ramavtalet för det. Däremot bör ni fundera på om era behov av avtalsuppföljning, leveranskontroller och intern kontroll gör att det vore bättre för er med separata fakturor. Samfakturering försvårar också matchningen vid e-handel.

Senast ändrad: 2021-02-22