Vad händer om operatörstjänsten får en fakturafil som innehåller både PEPPOL-ID och printkod?

En fakturafil som av någon anledning innehåller både ett PEPPOL-ID (elektronisk adress i PEPPOL-nätverket) och en printkod (val fakturablankett för utskrift) kommer att distribueras via PEPPOL-nätverket.

Senast ändrad: 2017-12-11