Vi får inga rapporter från leverantören som rör avtalad servicenivå (SLA), vad gör vi?

Ni har rätt att få vissa rapporter enligt ramavtalet, se ramavtalsbilaga 9, Allmänna villkor Operatörstjänst för distribution av kundfaktura. Be leverantören om de rapporter ni saknar. Ni kan självklart godkänna att leverantören ersätter hela eller delar av den ramavtalade informationen med ett sökbart webbgränssnitt. Gör en felanmälan och ta vid behov ut vite om ni inte får rättelse.

Senast ändrad: 2021-02-22