Ingår arkivering av kundfakturorna?

Ja, det ingår. Operatörstjänst kundfaktura arkiverar kundfakturor och eventuella bilagor med den layout som de hade när de skickades till kund. En gång per år sänds materialet på arkivbeständigt lagringsmedia till myndigheten. Ni kan ange önskemål om längre tidsintervaller i ert avrop, till exempel till avtalstidens slut. En utökning av leverantörens åtagande, till exempel i form av uppsättning av löpande integrationer till en separat arkivlösning, innebär att ni behöver beskriva och betala för en anpassning.

Senast ändrad: 2017-12-11