Kan vi avropa andra distributionssätt än PEPPOL-nätverket för att skicka fakturor till våra företagskunder?

Nej, när det gäller företag och organisationer omfattar ramavtalet med OpusCapita AB enbart distribution av elektroniska fakturor via PEPPOL-nätverket. Däremot kan ni fråga efter distribution av e-fakturor till privatpersoners internetbanker som en anpassning.

För företag och organisationer kan ni fortsätta att använda eventuella tidigare uppsättningar för distribution (routingar) som OpusCapita har gjort, men behöver i så fall beskriva det som en anpassning i ert avrop och bestämma en metod för att särskilja fakturor till de aktuella kunderna.

Har ni övergångsvis eller vid enstaka tillfällen behov av att göra nyuppsättningar för att kunna skicka e-fakturor till era företagskunder på andra sätt än via PEPPOL-nätverket behöver ni göra en egen upphandling, till exempel en direktupphandling om omfattningen är ringa. Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), digg.se kan ge mer information om vilka e-fakturaformat som den offentliga sektorn i Sverige och i övriga Europa måste kunna ta emot.

Ni kan kontrollera om era kunder kan ta emot e-fakturor via PEPPOL-nätverket genom att skapa en inloggning till SFTI:s verifieringstjänst https://sfti.validex.net/en/idlookup, se fliken PEPPOL Lookup längst upp till höger på skärmsidan. Statliga myndigheter ska kunna ta emot e-fakturor via PEPPOL-nätverket och här finns en förteckning över kommuner och regioner som också kan göra det. https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vQCzdOWs6IQHe3qDw5vn8pseRLtBgzJRYPxOllrpwL4fSsS2SxfYgCSzxWJwGo_iLd5WvglRCKb64rf/pubhtml?gid=0&single=true

Senast ändrad: 2019-04-16