Kan vi skicka fakturablanketter i PDF till operatörstjänsten för utskrift?

Ja, ni kan i vissa fall välja att använda en speciallösning som innebär att ni från ekonomi-/faktureringssystemet skickar färdiga PDF-fakturor till Operatörstjänst kundfaktura för utskrift.

Det kan till exempel vara aktuellt om ni redan har utformat egna kundunika blanketter i ert ekonomi-/eller faktureringssystem och inte vill använda de standardblanketter som ingår i ramavtalet.

Ni kan behöva justera utformningen av PDF-filerna för att kunna använda de standardiserade kuvert med fönster för mottagarens adress samt eventuell logotype och returadress som ingår i tjänsten.

Senast ändrad: 2017-12-11