Kan vi skicka PDF-fakturor till företag och organisationer?

ESV avråder från att använda lösningar med PDF-fakturor till företag och organisationer och har inte upphandlat stöd för det. Ett problem med PDF-fakturor är att mottagaren behöver skanna dem samt tolka informationen för att kunna tillämpa ett elektroniskt arbetsflöde. En e-postad PDF-faktura medför också osäkerheter och risker kring mottagning och arkivering.

Myndigheter ska följa ESV:s föreskrifter i fråga om format och specifikationer och i dessa ingår inte att vare sig skicka eller ta emot PDF-fakturor.

Senast ändrad: 2017-12-11