Hur länge är det möjligt att avropa på ramavtalet för Skanningtjänst?

Ramavtalet är giltigt fram till och med 2021-06-18. Kontrakt måste tilldelas innan ramavtalet löper ut och kan gälla som längst till och med 2023-06-30.

Senast ändrad: 2021-02-22