Vi är en myndighet som har behov av ett säkerhetsskyddsavtal. Kan vi avropa Skanningtjänsten?

Det är möjligt att vid avrop tillföra obligatoriska villkor om till exempel Säkerhetsskyddsavtal. Se vidare Ramavtalsbilaga 6, Avropsförfarande.

Senast ändrad: 2019-01-03