Var finns priserna för Skanningtjänsten?

Priserna för Skanningjänsten finns under fliken Leverantör (Ramavtalsbilaga 2, Priser). Priserna finns också i mallen Priser i kontrakt under fliken Gemensamma dokument och rubriken Avropsstöd.

Senast ändrad: 2019-01-03