Vilka priser gäller för återsändning av fysisk post till myndigheten?

Prislistan saknar takpris för återsändningen, leverantören av Skanningtjänsten fakturerar sin självkostnad för portot.

Senast ändrad: 2019-01-03